சிவமயம்
 
Total Member's List of ELAYATHAKKUDI [இளையாத்தங்குடி கோவில் ] DEVAKOTTAI [தேவகோட்டை ] Pirivu : 1189 Pulluigal
Privu Name Total
  KALANIVASAL [] 62 Pulligal  
  KINGINI KOORUDAYAR [] 53 Pulligal  
  OKKUR [] 391 Pulligal  
  PATTANASAMY [] 122 Pulligal  
  PERUMARUTHUR [] 558 Pulligal  
  PERYA SENTHOOR [] 2 Pulligal  
  SIRU SENTHOOR [] 1 Pulligal  
Grand Total 1189 Pulligal  

Given data are for information exchange only. The site or administrators are not responsible for illegal or incorrect information posted.

If you have made use of the available data, kindly send an acknowledgement to osm1960@gmail.com, along with your ID and also narrate 'how useful it was'.

2009. All rights reserverd by www.nagaratharpulligal.com

Powered @ SPEED Multimedia