சிவமயம்
 
KILASEVALPATTI [கீழச்சிவல்பட்டி] : 915 Pulluigal
TempleName Total
  ELAYATHAKKUDI [இளையாத்தங்குடி கோவில் ] 41 Pulligal      
  ERANIYUR KOVIL [இரணியூர் கோவில் ] 16 Pulligal      
  ILUPPAKKUDI KOVIL [இலுப்பக்குடி கோவில் ] 8 Pulligal      
  MATHOOR KOVIL [மாத்தூர் கோவில்] 315 Pulligal      
  NEMAM KOVIL [நேமம் கோவில்] 14 Pulligal      
  PILLAYAR PATTI [பிள்ளையார்பட்டி கோவில் ] 69 Pulligal      
  SOORAKKUDI KOVIL [சூரக்குடிகோவில்] 377 Pulligal      
  VAIRAVAN KOVIL [வயிரவன் கோவில்] 75 Pulligal      
Grand Total 915 Pulligal  

Given data are for information exchange only. The site or administrators are not responsible for illegal or incorrect information posted.

2009. All rights reserverd by www.nagaratharpulligal.com

Powered @ SPEED Multimedia