சிவமயம்
 
KANDANUR [கண்டனூர் ] : 1166 Pulluigal
TempleName Total
  ELAYATHAKKUDI [இளையாத்தங்குடி கோவில் ] 48 Pulligal      
  ERANIYUR KOVIL [இரணியூர் கோவில் ] 76 Pulligal      
  ILUPPAKKUDI KOVIL [இலுப்பக்குடி கோவில் ] 88 Pulligal      
  MATHOOR KOVIL [மாத்தூர் கோவில்] 418 Pulligal      
  NEMAM KOVIL [நேமம் கோவில்] 17 Pulligal      
  PILLAYAR PATTI [பிள்ளையார்பட்டி கோவில் ] 156 Pulligal      
  SOORAKKUDI KOVIL [சூரக்குடிகோவில்] 107 Pulligal      
  VAIRAVAN KOVIL [வயிரவன் கோவில்] 256 Pulligal      
Grand Total 1166 Pulligal  

Given data are for information exchange only. The site or administrators are not responsible for illegal or incorrect information posted.

2009. All rights reserverd by www.nagaratharpulligal.com

Powered @ SPEED Multimedia